„Láska niekedy bolí. Keby to tak nebolo, nikto by si ju nevážil. Veľká láska sa rodí z veľkého poznania.“

Posledná aktualizácia 11. september 2021. História
Leonardo Da Vinci fotka
Leonardo Da Vinci59
taliansky renesančný mudrc 1452 - 1519

Podobné citáty

Gilbert Keith Chesterton fotka

„Veľká láska sa rodí z malého poznania.“

—  Gilbert Keith Chesterton anglický románopisec tajomstvo a kresťanský obhajcu 1874 - 1936

Leonardo Da Vinci fotka
Carlo Goldoni fotka
Molière fotka
Anatole France fotka
Tomáš Kempenský fotka

„Veľký je ten, kto má veľkú lásku.“

—  Tomáš Kempenský nemecký kňaz, augustinián a mystik 1380 - 1471

Prisudzované výroky

William Shakespeare fotka
André Maurois fotka
Sextus Propertius fotka

„Láska nevie ustúpiť veľkému bohatstvu.“

—  Sextus Propertius latinský elegický básnik -47 - -14 pred n. l.

Walter Benjamin fotka

„Čo je na láske krásne? To, čo by bolo škaredé, keby jej nebolo.“

—  Walter Benjamin nemecký literárny kritik, filozof a sociálny kritik 1892 - 1940

Prisudzované výroky

Henry Louis Mencken fotka
Jean de La Bruyere fotka
Joseph Addison fotka

„I veľká láska je len malou náhradou za prvú lásku.“

—  Joseph Addison politik, spisovateľ a dramatik 1672 - 1719

Prisudzované výroky

Ignác z Loyoly fotka

„Kde je láska, tam sa dejú veľké veci, kde sa nič veľké nedeje, je to preto, lebo tam niet nijakej lásky.“

—  Ignác z Loyoly katolícky svätec, zakladateľ Spoločnosti Ježišovej 1491 - 1556

Prisudzované výroky

Jean Paul fotka
Oscar Wilde fotka
Jan Kollár fotka

„Láska je začiatok všetkých veľkých činov.“

—  Jan Kollár český básnik, jazykovedec, protestantský kňaz, spisovateľ a vedecký spisovateľ 1793 - 1852

Varianta: Láska je zárodok všetkých veľkých činov.

Marcus Porcius Cato censorius fotka

Súvisiace témy