„V živote bez nádeje sa môže srdce roztrieštiť ako sklenená guľa nárazom o kameň.“

Posledná aktualizácia 27. máj 2016. História

Podobné citáty

Antoine de Saint-Exupéry fotka

„Každý je pre druhého galejnou guľou, i keby tú guľu akokoľvek miloval.“

—  Barnabe Barnes anglický spisovateľ 1569 - 1609

Barnabe Barnes
Prisudzované výroky

Johann Wolfgang von Goethe fotka
Elon Musk fotka
Elon Musk fotka

„Chcel by som raz zomrieť na Marse; len nie pri náraze.“

—  Elon Musk inžinier, vynálezca, vizionár a úspešný podnikateľ 1971

André Brie fotka
Arthur Honegger fotka
Stephen Hawking fotka
Ján Pavol II. fotka
Miguel de Cervantes fotka

„Kde je život, je aj nádej.“

—  Miguel de Cervantes španielsky prozaik, básnik, dramatik 1547 - 1616

Potvrdené výroky
Varianta: Kde je život, tam je aj nádej.
Zdroj: [KOTRMANOVÁ, Milada.: Perly ducha. Ostrava: Knižní expres, 1996 ISBN 80-902272-1-X]

Rabíndranáth Thákur fotka

„Človek nikdy nemôže vidieť zároveň dve strany gule.“

—  Rabíndranáth Thákur bengálsky vševed 1861 - 1941

Prisudzované výroky

Thomas Fuller fotka
Romain Rolland fotka
Karel Čapek fotka
Karl Farkas fotka

Súvisiace témy