„Poézia je uzavretý svet, kam vpúšťame príliš málo ľudí, ba stáva sa aj to, že tam nevpustíme nikoho.“

Posledná aktualizácia 27. máj 2016. Histórie
Jean Cocteau fotka
Jean Cocteau58
francúzsky básnik, prozaik, dramatik, návrhár, manažér a fi… 1889 - 1963
Editovať

Podobné citáty

Isaac Newton fotka

„Ľudia stavajú príliš mnoho múrov a veľmi málo mostov.“

—  Isaac Newton britský fyzik a matematik a zakladateľ modernej klasickej fyziky 1643 - 1727

Julius Zeyer fotka

„Obávame sa smrti nie preto, že sme príliš milovali život, ale preto, že sme príliš málo milovali ľudí.“

—  Julius Zeyer český básnik, dramatik, bookwriter a historickej literatúry spisovateľ 1841 - 1901

Prisudzované výroky

Paul Géraldy fotka
Andrew Carnegie fotka
Crispus Caius Sallustius fotka
František Vymazal fotka

„Povera je poézia nevedomých ľudí.“

—  František Vymazal český jazykovedec a prekladateľ 1841 - 1917

Aristoteles fotka

„Cnostný človek si volí stred a vyhýba sa obom krajnostiam, tomu, čo je príliš veľa a tomu, čo je príliš málo.“

—  Aristoteles klasický grécky filozof, žiak Plata a zakladateľ západnej filozofie -384 - -321 pred n. l.

Alec Guinness fotka
Ivo Andrič fotka
Walt Disney fotka
Voltaire fotka
Erich Fromm fotka
Seneca starší fotka
François de La  Rochefoucauld fotka
George Gordon Byron fotka

„Čo je poézia? Cítenie minulého sveta i budúcnosti.“

—  George Gordon Byron anglický básnik a vedúca osobnosť hnutia romantizmu 1788 - 1824

Graham Greene fotka
Chiara Lubich fotka
Otto František Babler fotka
Osip Emilievič Mandeľštam fotka

Súvisiace témy