„Dobré svedomie je často len následok zlej pamäte.“

— Winston Churchill

Winston Churchill photo
Winston Churchill69
premiér Spojeného kráľovstva počas 2. svetovej vojny 1874 - 1965
Reklama

Podobné citáty

Arthur Schopenhauer photo
Reklama
Stefan Garczyňski photo
Ernest Hemingway photo
 Sókratés photo
Mary Ward photo
 Seneca photo

„Zlé svedomie neznáša svetlo.“

—  Seneca rímsky stoický filozof, štátnik a dramatik -4 - 65 pr. n. l.

Jean Anouilh photo
Reklama
Karl Georg Büchner photo

„Manželstvo je následok epidémie lásky.“

— Karl Georg Büchner nemecký dramatik a spisovateľ poézie a prózy 1813 - 1837

Winston Churchill photo
Mark Twain photo
Marcus Tullius Cicero photo
Reklama
Paul Claudel photo
James Matthew Barrie photo
 Epiktétos photo
Napoleon Bonaparte photo

„Ľudia zvyčajne cvičia svoju pamäť väčšmi ako svoju súdnosť.“

— Napoleon Bonaparte francúzsky panovník, vojenský a politický vodca 1769 - 1821

Ďalšie