„Pesimista vidí problém v každej príležitosti, optimista vidí príležitosť v každom probléme.“

— Winston Churchill

Winston Churchill photo
Winston Churchill69
premiér Spojeného kráľovstva počas 2. svetovej vojny 1874 - 1965
Reklama

Podobné citáty

Albert Einstein photo

„Každý problém v sebe skrýva príležitosť niečo dokázať.“

— Albert Einstein nemecko-americký fyzik a zakladateľ teórie relativity 1879 - 1955

Galileo Galilei photo

„Za každým problémom je príležitosť.“

— Galileo Galilei taliansky matematik, fyzik, filozof a astronóm 1564 - 1642

Reklama
Marcel Pagnol photo
Napoleon Bonaparte photo

„Slabosi čakajú na príležitosť. Silní si ju vytvárajú.“

— Napoleon Bonaparte francúzsky panovník, vojenský a politický vodca 1769 - 1821

William Shakespeare photo

„Odvaha rastie s príležitosťou.“

— William Shakespeare anglický dramatik a básnik 1564 - 1616

Richard Bandler photo
 Sókratés photo
Henry Ford photo
Reklama
Christopher Morley photo

„Každý človek povie všetko, ak mu na to dáte príležitosť.“

— Christopher Morley americký novinár, románopisec, esejista a básnik 1890 - 1957

Johann Wolfgang von Goethe photo

„Večne tápame v problémoch.“

— Johann Wolfgang von Goethe nemecký spisovateľ, výtvarník a politik 1749 - 1832

Hazrat Inajat Chán photo
Truman Capote photo
Reklama
Søren Kierkegaard photo

„Svet sa skladá zo samých príležitostí k láske.“

— Søren Kierkegaard dánsky filozof a teológ, zakladateľ existencializmu 1813 - 1855

 Mooji photo
Anselm Osb Grün photo
Winston Churchill photo

„Žiadny problém sa nevyrieši tým, že ho pošleme k vode.“

— Winston Churchill premiér Spojeného kráľovstva počas 2. svetovej vojny 1874 - 1965

Ďalšie