„Srdce je vo viere najmocnejšie.“

Posledná aktualizácia 3. jún 2021. Histórie
Ivan Alexejevič Bunin fotka
Ivan Alexejevič Bunin15
ruský básnik a prozaik 1870 - 1953

Podobné citáty

Sofoklés fotka

„Nič nie je mocnejšie nad človeka.“

—  Sofoklés staroveký grécky tragéd -496 - -406 pred n. l.

Varianta: Veľa je na svete mocného, nič však nie je mocnejšie, ako človek.

Bernard Bolzano fotka

„Pozor na špekulácie vo viere. Kto špekuluje vo viere, tomu odumiera srdce.“

—  Bernard Bolzano bohémsky matematik, logik, filozof, teológ a katolícky kňaz 1781 - 1848

Potvrdené výroky
Zdroj: Pre Teba, Bratislava: Lúč 2008, 22 týždeň.

Romano Guardini fotka

„Viera nie je iba záležitosťou milosti, ale aj rytierstvom srdca.“

—  Romano Guardini nemecký teológ a kňaz 1885 - 1968

Potvrdené výroky
Varianta: Viera nie je iba záležitosťou milosti, ale aj rytierstvom srdca.
Zdroj: Porovnaj: HRBATA, J.: Perly a chléb. COR JESU, Č. Tešín 1991, s. 404, ISBN 80-900746-1-8

Emanuel Geibel fotka
Boris Filan fotka
Eduard George Bulwer-Lytton fotka
François de La  Rochefoucauld fotka
Empedoklés fotka
Martin Luther fotka

„Sme spasení iba vierou, ale viera, ktorá spasí, nie je nikdy sama.“

—  Martin Luther nemecký mních, kňaz a profesor teológie, kľúčová postava v protestantskej reformácii 1483 - 1546

Citát „Veda bez viery je chromá, viera bez vedy je slepá.“
Albert Einstein fotka

„Veda bez viery je chromá, viera bez vedy je slepá.“

—  Albert Einstein nemecko-americký fyzik a zakladateľ teórie relativity 1879 - 1955

Martin Luther fotka

„Boh, náš Otec, urobil všetko závislé od našej viery. Ten, kto má vieru, má všetko; kto nemá vieru, nemá nič.“

—  Martin Luther nemecký mních, kňaz a profesor teológie, kľúčová postava v protestantskej reformácii 1483 - 1546

Romain Rolland fotka
Karel Čapek fotka
Selma Lagerlöf fotka
Miguel De Unamuno Y Jugo fotka

„Viera čo nepochybuje je mŕtvou vierou. La Agonía del Cristianismo“

—  Miguel De Unamuno Y Jugo španielsky spisovateľ a filozof 1864 - 1936

Agónia Kresťanstva

Jaroslav Pelikan fotka

„Tradícia je živá viera mŕtvych; tradicionalizmus je mŕtva viera živých.“

—  Jaroslav Pelikan historik, odborník na kresťanstvo 1923 - 2006

Tradition is the living faith of the dead, traditionalism is the dead faith of the living. (ang.)
Potvrdené výroky
Zdroj: PELIKAN, Jaroslav. The Christian Tradition: A History of the Development of Doctrine : vol. 1 The Emergence of the Catholic Tradition (100–600). Chicago : University of Chicago Press, 1971. 394 s. ISBN 0-226-65370-6. s. 9.

Erich Fromm fotka

„Láska je akt viery, a kto je slabý vo viere, je slabý aj v láske.“

—  Erich Fromm nemecký sociálny psychológ a psychoanalytik 1900 - 1980

Potvrdené výroky
Varianta: Láska je skutok viery a kto je slabý vo viere, je slabý aj v láske.

Erich Fromm fotka

„Láska je činom viery a kto má málo viery, má aj málo lásky.“

—  Erich Fromm nemecký sociálny psychológ a psychoanalytik 1900 - 1980

Josemaría Escrivá de Balaguer fotka

Súvisiace témy