„Samota dáva pôžitok vlastnému srdcu a láske, kto však chce mať úspech, musí sa tmoliť po svete.“

—  Stendhal

Posledná aktualizácia 26. január 2017. Histórie
Stendhal fotka
Stendhal64
francúzsky spisovateľ 1783 - 1842

Podobné citáty

Lion Feuchtwanger fotka
Giovanni Bosco fotka
Epiktétos fotka
Henry Ford fotka
Lewis Carroll fotka
Carl Friedrich Gauß fotka

„Nie poznanie, ale učenie sa, nie vlastnenie, ale získavanie, nie byť v cieli, ale prichádzať na podstatu veci – to je to, čo dáva najväčší pôžitok.“

—  Carl Friedrich Gauß nemecký matematik a fyzikálny vedec 1777 - 1855

Potvrdené výroky
Zdroj: Dušan Jedinák: Carl Friedrich Gauss – klasik i modernista matematiky http://www.matmix.sk/download.php?type=categories&itemid=269

Napoleon Bonaparte fotka

„Láska má byť pôžitkom, nie mukami.“

—  Napoleon Bonaparte francúzsky panovník, vojenský a politický vodca 1769 - 1821

Erich Fromm fotka
Bernard z Clairvaux fotka
Sigmund Freud fotka
Nicolas Chamfort fotka
Rudi Carrell fotka
Friedrich Schiller fotka

„Chceš poznať sám seba? Pozri sa na ľudí a na ich skutky. A chceš poznať ľudí? Zahlaď sa do svojho vlastného srdca.“

—  Friedrich Schiller nemecký básnik, filozof, historik a dramatik 1759 - 1805

Prisudzované výroky

Truman Capote fotka
Matka Tereza fotka
Edith Stein fotka

„Čím hlbšie je niekto vtiahnutý do Božej lásky, tým viac musí v tomto zmysle zo seba vydávať, to znamená dávať svetu božský život.“

—  Edith Stein židovsko-nemecká mníška, teologička a filozofka 1891 - 1942

Varianta: Čím väčšmi je človek priťahovaný k Bohu, tým viac musí, v tomto zmysle vychádzať zo seba, to znamená ísť do sveta, aby do neho vnášal božský život.

Johann Wolfgang von Goethe fotka
Oscar Wilde fotka

Súvisiace témy