„Ľahšie je priznať chybu, ako chváliť sa dobrou vlastnosťou.“

— Max Beerbohm

Max Beerbohm photo
Max Beerbohm7
anglický spisovateľ 1872 - 1956
Reklama

Podobné citáty

Napoleon Bonaparte photo
Napoleon Bonaparte photo
Reklama
Honoré De Balzac photo
Napoleon Bonaparte photo
 Platón photo
Jan Amos Komenský photo
Miroslav Schlesinger photo
Franz Kafka photo

„Mlčanie je jedna z vlastností dokonalosti.“

— Franz Kafka rakúsko-Uhorsko-československý autor 1883 - 1924

Reklama
Charles Dickens photo

„Kto z hrdosti neprizná chyby, nemá hrdosť.“

— Charles Dickens anglický spisovateľ a spoločenský kritik 1812 - 1870

Marie von Ebner-Eschenbach photo
George Abbot photo
Alexander Sergejevič Puškin photo
Reklama
Charles Bukowski photo
François de La  Rochefoucauld photo
Karl Marx photo
Jean de La Bruyere photo
Ďalšie