„Zo všetkých vážnych vecí je manželstvo najsmiešnejšie.“

Pierre-Augustin de Beaumarchais fotka
Pierre-Augustin de Beaumarchais20
francúzsky dramatik a diplomat, vševed 1732 - 1799

Podobné citáty

Molière fotka
Valeriu Butulescu fotka
Oscar Wilde fotka
Gilbert Keith Chesterton fotka

„Život je priveľmi dôležitá vec na to, aby sa mohla brať vážne.“

—  Gilbert Keith Chesterton anglický románopisec tajomstvo a kresťanský obhajcu 1874 - 1936

Potvrdené výroky

George Bernard Shaw fotka
Vladimír Iljič Lenin fotka
Marcus Aurelius fotka
William Somerset Maugham fotka
Charles de Gaulle fotka

„Dospel som k záveru, že politika je príliš vážna vec, aby mohla byť naďalej ponechaná len politikom.“

—  Charles de Gaulle 18. prezident Francúzskej republiky 1890 - 1970

Varianta: Politika je príliš vážna vec, než aby sa mohla prenechať iba politikom.

Ulrich Erckenbrecht fotka
Prótagorás fotka

„Človek je mierou všetkých vecí.“

—  Prótagorás grécky filozof z predsokratovského obdobia -486 - -411 pred n. l.

Aristoteles fotka

„Mierou všetkých vecí je človek.“

—  Aristoteles klasický grécky filozof, žiak Plata a zakladateľ západnej filozofie -384 - -321 pred n. l.

Marcus Tullius Cicero fotka

„Začiatky všetkých vecí sú nepatrné.“

—  Marcus Tullius Cicero rímsky filozof a štátnik -106 - -43 pred n. l.

Gaius Julius Caesar fotka

„Skúsenosť je učiteľom všetkých vecí.“

—  Gaius Julius Caesar rímsky senator -100 - -44 pred n. l.

Prisudzované výroky
Zdroj: [LENČOVÁ, Žofia.: Perly antiky. Ostrava: Knižní expres, 1997 ISBN 80-902272-7-9]

Ľubomír Feldek fotka
Jacques Tati fotka
Jane Austen fotka

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“

x