„Nerád som chodil do školy, ale musel som.“

Jozef Gregor Tajovský fotka
Jozef Gregor Tajovský1
slovenský prozaik, dramatik, básnik, redaktor, učiteľ, úr... 1874 - 1940
Reklama

Podobné citáty

Gordon Neufeld fotka

„Deti sa učia najlepšie, keď majú radi svojho učiteľa a myslia si, že ich učiteľ má rád.“

—  Gordon Neufeld 1947

Original: Children learn best when they like their teacher and they think their teacher likes them.
 Lao-c' fotka
Reklama
Peter Jilemnický fotka
Frank Zappa fotka

„Ak chcete dostať položil, choďte na vysokú školu. Ak chcete vzdelanie, choďte do knižnice.“

—  Frank Zappa 1940 - 1993

Original: If you want to get laid, go to college. If you want an education, go to the library.
Milton Friedman fotka
Albert Einstein fotka

„Nie som nemeckým občanom ani neverím v nič, čo by mohlo byť označené ako „židovská viera“. Ale som Židom a som rád, že patrím medzi Židov, hoci to v žiadnom prípade nepokladám za výsledok svojej voľby.“

—  Albert Einstein nemecko-americký fyzik a zakladateľ teórie relativity 1879 - 1955
list Ústrednému zväzu nemeckých občanov židovskej viery (nem. Centralverein deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens), 3. apríl 1920

Carl Spitteler fotka
Rudolf Schuster fotka
Reklama
Honoré De Balzac fotka
Chalíl Džibrán fotka
Eleanor H. Porter fotka

„Buď rád. Byť dobrý. Buď statočný.“

—  Eleanor H. Porter 1868 - 1920

Original: Be glad. Be good. Be brave.
Publilius Syrus fotka
Reklama
Decimus Iunius Iuvenalis fotka
Randy Pausch fotka
Jim Butcher fotka
John Osborne fotka
Ďalšie