„Mojou najlepšou obranou proti všetkým intrigám a úskokom nepriateľa je duch radosti.“

—  František z Assisi

 František z Assisi foto
František z Assisi20
katolícky svätec a zakladateľ františkánskeho rádu 1182 - 1226
Reklama

Podobné citáty

Giovanni Bosco foto
Citát „Kto opustí smutného priateľa, nie je hoden, aby sa niekedy delil o jeho radosť.“
Jiří Mahen foto

„Kto opustí smutného priateľa, nie je hoden, aby sa niekedy delil o jeho radosť.“

— Jiří Mahen český básnik, dramatik, knihovník, bookwriter a spisovateľ 1882 - 1939

Reklama
Marcus Tullius Cicero foto
William Shakespeare foto
Karel Čapek foto
 Voltaire foto

„Nepriateľom dobrého je lepšie.“

—  Voltaire francúzsky spisovateľ, historik a filozof 1694 - 1778

 Rizámí foto
Citát „To najlepšie čo v sebe nosíš, vyhraď pre svojich priateľov.“
Chalíl Džibrán foto
Reklama
Mark Twain foto
Charles Caleb Colton foto
Baltasar Gracián foto
 Rizámí foto
Reklama
 Ján Pavol I. foto
 Seneca foto
Friedrich Nietzsche foto
Ignác z Loyoly foto
Ďalší