„Mojou najlepšou obranou proti všetkým intrigám a úskokom nepriateľa je duch radosti.“

—  František z Assisi

 František z Assisi foto
František z Assisi20
katolícky svätec a zakladateľ františkánskeho rádu 1182 - 1226
Reklama

Podobné citáty

Citát „Kto opustí smutného priateľa, nie je hoden, aby sa niekedy delil o jeho radosť.“
Jiří Mahen foto

„Kto opustí smutného priateľa, nie je hoden, aby sa niekedy delil o jeho radosť.“

— Jiří Mahen český básnik, dramatik, knihovník, bookwriter a spisovateľ 1882 - 1939

Marcus Tullius Cicero foto
Reklama
Giovanni Bosco foto
Karel Čapek foto
Ignác z Loyoly foto
Christoph Schönborn foto
Chalíl Džibrán foto
Henrik Ibsen foto
Reklama
Jan Amos Komenský foto
 Sókratés foto

„Radosť musíme čerpať zo seba, nie z iných.“

—  Sókratés klasický grécky filozof z Atén -469 - -399 pr. n. l.

Francis Bacon foto
Steve Jobs foto

„Mojou prácou nie je byť dobrý na ľudí, mojou prácou je urobiť ich lepšími.“

— Steve Jobs americký podnikateľ a spoluzakladateľ spoločnosti Apple Inc. 1955 - 2011

Reklama
Vincent de Paul foto
Roger Louis Schütz-Marsauche foto
 Tereza z Avily foto
 Terezie z Lisieux foto

„Radosť je znakom veľkých svätých.“

—  Terezie z Lisieux mníška Rádu Bosých karmelitániek 1873 - 1897

Ďalší