„Skutočný optimizmus nespočíva v presvedčení, že všetko pôjde dobre, ale v názore, že nie všetko pôjde zle.“

Prisudzované výroky
Zdroj: [KOTRMANOVÁ, Milada.: Perly ducha. Ostrava: Knižní expres, 1996 ISBN 80-902272-1-X]

Prevzaté z Wikiquote. Posledná aktualizácia 27. marec 2021. História
Jean Dutourd fotka
Jean Dutourd5
francúzsky spisovateľ 1920 - 2011

Podobné citáty

Wayne Dyer fotka
Karel Havlíček Borovský fotka
Voltaire fotka
François de La  Rochefoucauld fotka
Zuzana Martináková fotka
Anton Srholec fotka

„Choroba je dobrá vec. Je to príležitosť zamyslieť sa, pouvažovať o tajomstve smrti a uvedomiť si, že svet pôjde aj bez nás.“

—  Anton Srholec slovenský politický väzeň, spisovateľ a rímskokatolícky kňaz 1929 - 2016

Prisudzované výroky
Zdroj: Porovnaj: [14]

Clive Staples Lewis fotka
Elias Canetti fotka

„Najstrašnejší sú ľudia, ktorí všetko vedia a sú o tom aj svätosväte presvedčení.“

—  Elias Canetti v Bulharsku narodený švajčiarsky a britský modernista ,románopisec, dramatik, memoárista a non-fiction spisovateľ 1905 - 1994

Colin Powell fotka
Maxim Gorkij fotka
Sacha Guitry fotka
Dušan Radovič fotka

Súvisiace témy