„Malé vedomosti, ktoré konajú, majú nekonečne väčšiu hodnotu ako veľké vedomosti, ktoré sú nečinné.“

Originál

A little knowledge that acts is worth infinitely more than much knowledge that is idle.

Posledná aktualizácia 31. august 2021. Histórie
Chalíl Džibrán fotka
Chalíl Džibrán46
libanonský výtvarník, básnik a spisovateľ 1883 - 1931

Podobné citáty

Honoré De Balzac fotka
Maxim Gorkij fotka
John Fitzgerald Kennedy fotka

„Čím väčšie sú naše vedomosti, tým väčšia je naša ignorancia.“

—  John Fitzgerald Kennedy americký politik, 35. prezident Spojených štátov 1917 - 1963

Charles Spurgeon fotka
Stephen Hawking fotka

„Najväčším nepriateľom poznania nie je nevedomosť, je ním ilúzia poznania.“

—  Stephen Hawking britský teoretický fyzik, kozmológ 1942 - 2018

The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge. (en)
Prisudzované výroky
Varianta: Najväčším nepriateľom poznania nie je ignorancia, je ním ilúzia poznania.

Leonardo Da Vinci fotka
Blaise Pascal fotka
Jaroslav Filip fotka
Chalíl Džibrán fotka

„Pred tými, čo plané reči majú za múdrosť a mlčanie za nevedomosť, radšej utekám.“

—  Chalíl Džibrán libanonský výtvarník, básnik a spisovateľ 1883 - 1931

Prisudzované výroky

Arthur Clarke fotka

„Informácie nie sú totožné s vedomosťami, a vedomosti nie sú totožné s múdrosťou.“

—  Arthur Clarke britský spisovateľ sci-fi, vedeckej literatúry, vynálezca, podmorský prieskumník 1917 - 2008

Alexander Pope fotka
Maxim Gorkij fotka
Tomáš Baťa fotka

„Sú 3 druhy hodnôt, ktoré potrebujete v akejkoľvek práci na svete: kapitál, vedomosti a sloboda.“

—  Tomáš Baťa český podnikateľ 1876 - 1932

Varianta: Sú tri druhy hodnôt, ktoré potrebujete v akejkoľvek práci na svete: kapitál, vedomosti a sloboda.

Ignác z Loyoly fotka

„Pozorujte s hlbokou vnútornou bolesťou, aká veľká nevedomosť o Bohu panuje v všetkých ľudí a všade.“

—  Ignác z Loyoly katolícky svätec, zakladateľ Spoločnosti Ježišovej 1491 - 1556

Prisudzované výroky

Sókratés fotka
Abba Eban fotka
Albert Einstein fotka
John Davies fotka
Hérakleitos fotka

Súvisiace témy