„Jeden stroj nahradí prácu päťdesiatich bežných ľudí. Žiadny stroj však nedokáže nahradiť prácu jedného výnimočného človeka.“

Originál

One machine can do the work of fifty ordinary men. No machine can do the work of one extraordinary man.

Zdroj: A Thousand & One Epigrams: Selected from the Writings of Elbert Hubbard (1911), p. 151

Upravil Eszter Kissová. Posledná aktualizácia 24. jún 2021. História
Elbert Hubbard fotka
Elbert Hubbard52
americký spisovateľ, nakladateľ, výtvarník a filozof 1856 - 1915

Podobné citáty

Selma Lagerlöf fotka
Umberto Eco fotka

„Počítač je stroj, s ktorým dokážeme písať takmer tak rýchlo, ako dokážeme myslieť.“

—  Umberto Eco taliansky esejista, filozof, literárny kritik a románopisec 1932 - 2016

Henry Ward Beecher fotka
Burrhus frederic Skinner fotka
Northrop Frye fotka
Thomas Alva Edison fotka
Clive Staples Lewis fotka

„Modlitba nie je stroj. Nie je to kúzlo. Nejde o radu ponúknutú Bohu.“

—  Clive Staples Lewis obhajca kresťanstva, románopisec a medievalista 1898 - 1963

Steve Jobs fotka
Miguel De Unamuno Y Jugo fotka
Ernest Hemingway fotka

Súvisiace témy