„... ale zas, mám prírodu, umenie a poéziu, a ak toto nestačí, tak čo potom?“

Originál

… and then, I have nature and art and poetry, and if that is not enough, what is enough?

Upravil Eszter Kissová. Posledná aktualizácia 26. jún 2021. História
Vincent Van Gogh fotka
Vincent Van Gogh38
holandský post-impresionistický maliar 1853 - 1890

Podobné citáty

Šalamoun fotka
Marcus Tullius Cicero fotka
Marcus Tullius Cicero fotka
Stendhal fotka
Luc de Clapiers de Vauvenargues fotka
Christian Friedrich Hebbel fotka
Ralph Waldo Emerson fotka
Lucius Apuleius fotka
Ralph Waldo Emerson fotka

„Príroda sa stále mieša do umenia.“

—  Ralph Waldo Emerson americký filozof, esejista a básnik 1803 - 1882

Voltaire fotka

„Tajomstvom umenia je opravovať prírodu.“

—  Voltaire francúzsky spisovateľ, historik a filozof 1694 - 1778

Marcus Tullius Cicero fotka
Carl Sandburg fotka

„Poézia je umenie, ktoré sa uskutočňuje prostredníctvom nesmierne plastického materiálu - ľudskej reči.“

—  Carl Sandburg americký spisovateľ a editor 1878 - 1967

Zdroj: Uverejnené v r. 1982 v slovenskom preklade jeho zbierky poézie "Chicago". vydal:VSSS

Carl Sandburg fotka

„Poézia je umenie, ktoré sa uskutočňuje prostredníctvom nesmierne plastického materiálu - ľudskej reči.“

—  Carl Sandburg, Chicago

Uverejnené v r. 1982 v slovenskom preklade jeho zbierky poézie "Chicago". vydal:VSSS
Prisudzované výroky

Hans Magnus Enzensberger fotka
Leonardo Da Vinci fotka

„Maľovanie je poézia, ktorá je videná ale nepočutá a poézia je maliarstvo, ktoré je počuté, ale nevidené.“

—  Leonardo Da Vinci taliansky renesančný mudrc 1452 - 1519

Potvrdené výroky
Zdroj: [KOTRMANOVÁ, Milada.: Perly ducha. Ostrava: Knižní expres, 1996 ISBN 80-902272-1-X]

Gilbert Keith Chesterton fotka

„Každý slang je metafora a každá metafora je poézia.“

—  Gilbert Keith Chesterton anglický románopisec tajomstvo a kresťanský obhajcu 1874 - 1936

Karl Georg Büchner fotka

„Najdôležitejším vykladačom prírody je umenie.“

—  Karl Georg Büchner nemecký dramatik a spisovateľ poézie a prózy 1813 - 1837

Súvisiace témy