„Skrytá cnosť nemá žiadnu hodnotu.“

Originál

Vile latens virtus.

Virtue hidden hath no value.
Panegyricus de Quarto Consulatu Honorii Augusti, line 222 http://penelope.uchicago.edu/Thayer/L/Roman/Texts/Claudian/De_IV_Consulatu_Honorii*.html#222.

Upravil Eszter Kissová. Posledná aktualizácia 24. november 2020. Histórie
Claudius Claudianus fotka
Claudius Claudianus12
rímsky latinský básnik 370 - 404
Editovať

Podobné citáty

Gilbert Keith Chesterton fotka

„Tolerancia je cnosť človeka, ktorý nemá na vec žiadny názor.“

—  Gilbert Keith Chesterton anglický románopisec tajomstvo a kresťanský obhajcu 1874 - 1936

François de La  Rochefoucauld fotka
Stefan Zweig fotka
René Descartes fotka

„Nemáme žiadnu hodnotu, ak nie sme nikomu užitoční.“

—  René Descartes francúzsky filozof 1596 - 1650

Prisudzované výroky

Claude Houghton fotka
Anthony de Mello fotka
Napoleon Bonaparte fotka

„Zákon by mal byť, krátky a skrytý.“

—  Napoleon Bonaparte francúzsky panovník, vojenský a politický vodca 1769 - 1821

Prisudzované výroky

Tupac Shakur fotka
Hans Urs Von Balthasar fotka
John Steinbeck fotka
Viktor Frankl fotka
Platón fotka
John Kenneth Galbraith fotka
François de La  Rochefoucauld fotka
Muhammad Ali fotka
Jaromír John fotka

„Človek nemá byť otrokom svojich neresti, ale ani otrokom svojich cnosti.“

—  Jaromír John český publicista, bookwriter, spisovateľ a vedecký spisovateľ 1882 - 1952

Julius Zeyer fotka

„Cnosť ženy nie je hlboká ako more, ale jej zloba nemá konca ako svet.“

—  Julius Zeyer český básnik, dramatik, bookwriter a historickej literatúry spisovateľ 1841 - 1901

Albert Camus fotka

„Nijaký človek nemá dosť cností, aby sa mu mohla zveriť absolútna moc.“

—  Albert Camus francúzsky spisovateľ 1913 - 1960

Varianta: Žiadny človek nemá dosť cnosti, aby sa mu mohla zveriť absolútna moc.

Viktor Frankl fotka
Eckhart Tolle fotka

Súvisiace témy