„Vyhláste to. Rovnako ako vyhlasujeme vojnu. Len tak budeme mať mier ... stačí ho vyhlásiť.“

Originál

Declare it. Just the same way we declare war. That is how we will have peace… we just need to declare it.

Upravil Eszter Kissová, Tonystark. Posledná aktualizácia 18. február 2021. História
John Lennon fotka
John Lennon42
britský hudobník 1940 - 1980

Podobné citáty

Aristoteles fotka

„Nestačí vyhrať vojnu; je dôležitejšie organizovať mier.“

—  Aristoteles klasický grécky filozof, žiak Plata a zakladateľ západnej filozofie -384 - -321 pred n. l.

Sun Tzu fotka
Baruch Spinoza fotka
Thomas Mann fotka

„Vojna je iba zbabelý útek od problémov v mieri.“

—  Thomas Mann nemecký spisovateľ a laureát Nobelovej ceny 1875 - 1955

Prisudzované výroky

Aristoteles fotka

„Vytvárame vojnu, aby sme mohli žiť v mieri.“

—  Aristoteles klasický grécky filozof, žiak Plata a zakladateľ západnej filozofie -384 - -321 pred n. l.

Joseph Conrad fotka
Alexander Roda Roda fotka
Citát „Ešte nikdy neexistovala dobrá vojna alebo zlý mier.“
Benjamin Franklin fotka

„Ešte nikdy neexistovala dobrá vojna alebo zlý mier.“

—  Benjamin Franklin americký autor, politický teoretik, politik, vedúci pošty, vedec, vynálezca, občiansky aktivista, štátnik a diplomat 1706 - 1790

Varianta: Nejestvuje ani dobrá vojna, ani zlý mier.

Quintus Horatius Flaccus fotka
Quintus Horatius Flaccus fotka
Hérakleitos fotka
Baltasar Gracián fotka

„Nikdy nebola dobrá vojna a takisto nebol ani zlý mier.“

—  Baltasar Gracián španielsky jezuita a barokový prozaik a filozof 1601 - 1658

Charles de Gaulle fotka
Niccolo Machiavelli fotka
Marcus Tullius Cicero fotka
Louis Armstrong fotka

Súvisiace témy