„Dve najťažšie skúšky na duchovnej ceste sú mať trpezlivosť čakať na správny okamih a odvahu nebyť sklamaný tým, s čím sa stretneme.“

Originál

The two hardest tests on the spiritual road are the patience to wait for the right moment and the courage not to be disappointed with what we encounter.

Varianta: You have passed through the two hardest tests on the spiritual road: the patience to wait for the right moment and the courage not to be disappointed with what you encounter.
Zdroj: Veronika Decides to Die

Upravil Eszter Kissová. Posledná aktualizácia 28. marec 2021. História
Paulo Coelho fotka
Paulo Coelho116
brazílsky textár a spisovateľ 1947

Podobné citáty

Citát „Skoro vždy je tá správna cesta najťažšia.“
Francois Mauriac fotka

„Skoro vždy je tá správna cesta najťažšia.“

—  Francois Mauriac francúzsky autor 1885 - 1970

Prisudzované výroky

Clive Staples Lewis fotka
Francis Bacon fotka
Archibald Joseph Cronin fotka
Jack London fotka
Tereza z Avily fotka
Johann Wolfgang von Goethe fotka

„Ten, kto odhadne správny okamih, je ten správny človek.“

—  Johann Wolfgang von Goethe nemecký spisovateľ, výtvarník a politik 1749 - 1832

Marie von Ebner-Eschenbach fotka
Jean De La Fontaine fotka
Stanisław Jerzy Lec fotka
Jaroslav Maxmilián Kašparů fotka
Konfucius fotka

„Sú tri cesty k získaniu múdrosti. Prvá je cesta skúseností, ta je najťažšia. Druhá cesta je napodobňovania. To je cesta najľahšia. Tretia cesta je cestou premýšľania. Tá je najušľachtilejšia.“

—  Konfucius čínsky učiteľ, editor, politik a filozof -551 - -479 pred n. l.

Prisudzované výroky
Zdroj: [KOTRMANOVÁ, Milada.: Perly ducha. Ostrava: Knižní expres, 1996 ISBN 80-902272-1-X]

Carlo Carretto fotka
Konfucius fotka
Euripidés fotka

„Opatrnosť je správna odvaha.“

—  Euripidés staroveký aténsky dramatik -480 - -406 pred n. l.

Súvisiace témy