„Choď tam, kam ta srdce ťahá, ale ta, kam ťa ťahá až priveľmi, ta nechoď.“

Posledná aktualizácia 26. február 2021. História
Témy
srdce

Podobné citáty

Konfucius fotka

„Kamkoľvek pôjdeš, choď celým svojím srdcom.“

—  Konfucius čínsky učiteľ, editor, politik a filozof -551 - -479 pred n. l.

François de La  Rochefoucauld fotka

„Nazdávame sa, že si sami určujeme smer cesty, no ten je už určený, lebo kým rozum sleduje jeden cieľ, srdce nás nebadane ťahá k druhému.“

—  François de La Rochefoucauld francúzsky autor memoárov 1613 - 1680

Varianta: Nazdávame sa, že si sami určujeme smer cesty, no ten je už určený; lebo kým rozum sleduje jeden cieľ, srdce nás nebadane ťahá k druhému.

François-René de Chateaubriand fotka
Rainer Maria Rilke fotka
Stanislav Štepka fotka
Valeriu Butulescu fotka
Mary Ward fotka

„Nemaj rozdelené srdce, lebo ťa opustí Boh i ľudia.“

—  Mary Ward anglická svätica 1585 - 1645

3.10.
Myšlienky Márie Wardovej

Dante Alighieri fotka
Johann Wolfgang von Goethe fotka
Tomáš Kempenský fotka
Chalíl Džibrán fotka
Paulo Coelho fotka
Páter Pio fotka
Raniero Cantalamessa fotka

Súvisiace témy