„Chvíľka pomoci je lepšia než desať dní súcitu.“

Posledná aktualizácia 29. január 2021. História

Podobné citáty

Aristoteles fotka
Romain Rolland fotka
Etty Hillesum fotka
František Vymazal fotka
Bertolt Brecht fotka
Woodrow Wilson fotka
Isaac Asimov fotka
Jean Paul fotka
Diogenes Laertios fotka

„Závistlivcom sa najlepšie pomstíš, keď budeš zo dňa na deň lepší.“

—  Diogenes Laertios biograf starovekých gréckych filozofov 180 - 240

Prisudzované výroky
Zdroj: [KOTRMANOVÁ, Milada.: Perly ducha. Ostrava: Knižní expres, 1996 ISBN 80-902272-1-X]

Alexandra Berková fotka
Ralph Waldo Emerson fotka

Súvisiace témy