„Skutočným meradlom človeka je, ako zaobchádza s niekým, kto mu škodí.“

Originál

The true measure of a man is how he treats someone who can do him absolutely no good.

Upravil Eszter Kissová. Posledná aktualizácia 29. október 2020. Histórie
Ann Landers fotka
Ann Landers1
1918 - 2002
Editovať

Podobné citáty

Johann Wolfgang von Goethe fotka
Johann Wolfgang von Goethe fotka
Aurelius Augustinus fotka
Johann Peter Eckermann fotka
Gilbert Adair fotka
Gottfried Keller fotka
Tomáš Kempenský fotka
Stefan Zweig fotka
Karl Kraus fotka
Peter Gregor fotka

„Potlesk škodí sluchu. Hrozí, že človek ohluchne voči všetkému - okrem potlesku.“

—  Peter Gregor slovenský básnik, prozaik, dramatik a autor rozhlasových hier 1944 - 2014

Dietrich Bonhoeffer fotka
Jean Jacques Rousseau fotka
Epiktétos fotka

„Skutočným majetkom človeka je jeho vernosť.“

—  Epiktétos filozof starovekého Grécka 50 - 138

Prisudzované výroky
Zdroj: [47]

Marcus Tullius Cicero fotka
Marlene Dietrich fotka
Lao-c' fotka

„Skutočná láska robí človeka odvážnym.“

—  Lao-c' čínsky filozof -604

Prisudzované výroky
Zdroj: [129]

Molière fotka
Mohamed fotka

„Skutočným bohatstvom človeka je dobro, ktoré vykonal na tomto svete.“

—  Mohamed islamský proro 570 - 632

Prisudzované výroky
Zdroj: EXLEY, HELEN: Večné hodnoty. Bratislava: Slovart, 2005. ISBN 80-8085-025-9

Súvisiace témy