„Úspech je, keď dostanete to, čo chcete ..
Šťastie je chcieť to, čo dostanete.“

Pôvodné znenie

Success is getting what you want.. Happiness is wanting what you get.

Preložil Es.K
Dale Carnegie fotka
Dale Carnegie22
americký spisovateľ a prednášajúci 1888 - 1955
Reklama

Podobné citáty

Citát „Že nedostanete vždy, čo chcete, je niekedy obrovské šťastie.“
 Dalajláma fotka
Allan Kardec fotka
Reklama
Andrej Kiska fotka
Josh Billings fotka
Phil Bosmans fotka
Citát „Úspech je stav mysle. Ak chceš úspech, začni premýšľať o sebe ako o úspešnom človeku.“
Joyce Brothers fotka
Friedrich Nietzsche fotka

„Šťastie muža znie: chcem! Šťastie ženy: on chce!“

—  Friedrich Nietzsche nemecký filozof, básnik, skladateľ, kultúrny kritik, a klasický filológ 1844 - 1900

Rudi Carrell fotka
Henry Ford fotka
James Matthew Barrie fotka
Peter Gregor fotka
Samuel Taylor Coleridge fotka
Citát „Pokiaľ chcete dosiahnuť veľký úspech, budete musieť niekedy prijať veľké riziko.“
Bill Gates fotka

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“