„Nemyslite vytváraní umenia, len ho tvorte. Nech sa ostatní rozhodnú, či je dobré alebo zlé, či ho milujú alebo ho nenávidia.
A zatiaľ čo sa rozhodujú, tvorte ešte viac.“

Originál

Don't think about making art, just get it done. Let everyone else decide if it's good or bad, whether they love it or hate it. While they are deciding, make even more art.

Posledná aktualizácia 19. apríl 2019. Histórie
Témy
umenie, zlom
Andy Warhol fotka
Andy Warhol27
americký maliar, filmový tvorca a dôležitá osobnosť hnutia … 1928 - 1987

Podobné citáty

Georges Braque fotka
Marcus Tullius Cicero fotka
Seneca fotka

„Rozum rozhoduje o tom, čo je dobré a čo je zlé.“

—  Seneca rímsky stoický filozof, štátnik a dramatik -4 - 65 pred n. l.

Majk Spirit fotka
Peter Gregor fotka
Heinrich Böll fotka
Elton John fotka
Arión fotka

„Zlé je nemilovať a nedobré je milovať!“

—  Arión grécky básnik

Prisudzované výroky

Sókratés fotka
George Bernard Shaw fotka
Robert Louis Stevenson fotka

„Umenie žiť, nie je umenie hrať s dobrou kartou, ale umením je vyhrať so zlou kartou.“

—  Robert Louis Stevenson škótsky románopisec, básnik, esejista a autor cestopisov 1850 - 1894

Prisudzované výroky

Šalamoun fotka
William Shakespeare fotka

„Nič nie je samo o sebe ani dobré ani zlé. Záleží na tom, čo si o tom myslíme.“

—  William Shakespeare anglický dramatik a básnik 1564 - 1616

Prisudzované výroky
Zdroj: [KOTRMANOVÁ, Milada.: Perly ducha. Ostrava: Knižní expres, 1996 ISBN 80-902272-1-X]

François de La  Rochefoucauld fotka
Publilius Syrus fotka
Aurelius Augustinus fotka
Clive Staples Lewis fotka
Johann Wolfgang von Goethe fotka
Chuck Palahniuk fotka

Súvisiace témy