„Alebo možno môžem za všetko ja, podľa toho čo som počul, ale to nie je isté.“

Pôvodné znenie

And just maybe I'm to blame for all I've heard, but I'm not sure.

Kurt Cobain fotka
Kurt Cobain48
americký hudobník a umelec 1967 - 1994
Reklama

Podobné citáty

Thomas Carlyle fotka

„Istý vtipný štátnik povedal, že číslami možno dokázať všetko.“

—  Thomas Carlyle škótsky filozof, satirik, esejista, historik a pedagóg 1795 - 1881

Marcus Aurelius fotka
Reklama
Tento preklad čaká na revíziu. Je preklad správne?
Charles Manson fotka
Gustave Flaubert fotka
Paul Claudel fotka
Søren Kierkegaard fotka

„Čo možno dať a čo všetko dáva? Láska!“

—  Søren Kierkegaard dánsky filozof a teológ, zakladateľ existencializmu 1813 - 1855

Søren Kierkegaard fotka

„Čo možno vziať a čo zároveň všetko berie? Láska!“

—  Søren Kierkegaard dánsky filozof a teológ, zakladateľ existencializmu 1813 - 1855

Reklama
Gabriel Laub fotka
Joseph Addison fotka
Wilhelm Von Humboldt fotka

„Všetko, čoho sa chopíme s nadšením a zápalom, je istým druhom lásky.“

—  Wilhelm Von Humboldt pruský filozof, vládny funkcionár, diplomat a zakladateľ univerzity v Berlíne 1767 - 1835

František Saleský fotka
Reklama
Rainer Maria Rilke fotka
Marcus Tullius Cicero fotka
Jiří Robert Pick fotka