„Priťahovalo ma všetky zlé veci: rád som si vypil, bol som lenivý, neveril som v Boha, politiku, myšlienky, ideály. Bol som usadený v ničote; istý pôsob ne - bytia, a ja som ho prijal. Nebol som zaujímavou osobou. Ani som nechcel byť zaujímavý, bolo to príliš ťažké. To, čo som naozaj chcel, bol len pokojný priestor na bývanie a byť sám.“

Pôvodné znenie

I was drawn to all the wrong things: I liked to drink, I was lazy, I didn't have a god, politics, ideas, ideals. I was settled into nothingness; a kind of non-being, and I accepted it. I didn't make for an interesting person. I didn't want to be interesting, it was too hard. What I really wanted was only a soft, hazy space to live in, and to be left alone.

Preložil Es.K
Charles Bukowski fotka
Charles Bukowski27
americký spisovateľ 1920 - 1994
Reklama

Podobné citáty

Gilbert Keith Chesterton fotka
Ján Chryzostom Korec fotka
Reklama
Oscar Wilde fotka
Robert Fico fotka
Javier Moro fotka
Jean Maria Vianney fotka
Karl Jaspers fotka
Reklama
Nicolas Chamfort fotka
Henri Fréderic Amiel fotka
Gabriel Laub fotka
Joseph Heller fotka
Reklama
Bram Stoker fotka
Gene Roddenberry fotka
Jan Werich fotka
Jet Li fotka