„Priťahovalo ma všetky zlé veci: rád som si vypil, bol som lenivý, neveril som v Boha, politiku, myšlienky, ideály. Bol som usadený v ničote; istý pôsob ne - bytia, a ja som ho prijal. Nebol som zaujímavou osobou. Ani som nechcel byť zaujímavý, bolo to príliš ťažké. To, čo som naozaj chcel, bol len pokojný priestor na bývanie a byť sám.“

Originál

I was drawn to all the wrong things: I liked to drink, I was lazy, I didn't have a god, politics, ideas, ideals. I was settled into nothingness; a kind of non-being, and I accepted it. I didn't make for an interesting person. I didn't want to be interesting, it was too hard. What I really wanted was only a soft, hazy space to live in, and to be left alone.

Upravil Eszter Kissová. Posledná aktualizácia 3. apríl 2021. Histórie
Charles Bukowski fotka
Charles Bukowski59
americký spisovateľ 1920 - 1994

Podobné citáty

Gilbert Keith Chesterton fotka
Ján Chryzostom Korec fotka
Oscar Wilde fotka

„Dobrí umelci jestvujú len v tom, čo vytvoria, a preto sú ako osoby nezaujímaví.“

—  Oscar Wilde írsky spisovateľ a básnik 1854 - 1900

Prisudzované výroky

Robert Fico fotka
Javier Moro fotka

„Politika je zvláštna vec, umožňuje pociťovať nenávisť a zároveň lásku k tej istej osobe.“

—  Javier Moro španielsky autor 1955

Potvrdené výroky
Zdroj: Porovnaj: MORO, Javier, Červené sárí, Bratislava: Ikar 2010, ISBN 978-80-551-2181-9, str. 177

Jean Maria Vianney fotka
Nicolas Chamfort fotka
Karl Jaspers fotka
Gilbert Keith Chesterton fotka
Henri Fréderic Amiel fotka
Gabriel Laub fotka
Joseph Heller fotka
Gene Roddenberry fotka

„Ak má človek prežiť, musí sa naučiť mať radosť zo zásadných rozdielov mezdi ľuďmi a medzi kultúrami. Naučí sa, že rozdiely v myšlienkach a správaní sú očarujúce, sú časťou zaujímavej rozmanitosti života, nie niečím, čoho sa treba báť.“

—  Gene Roddenberry americký televízny scenárista a producent 1921 - 1991

If man is to survive, he will have learned to take a delight in the essential differences between men and between cultures. He will learn that differences in ideas and attitudes are a delight, part of life's exciting variety, not something to fear.
Prisudzované výroky

Bram Stoker fotka
Jan Werich fotka
Thomas Stafford Cardinal Williams fotka
Jet Li fotka
Jean Cocteau fotka

Súvisiace témy