„Chcela som dokonalý koniec. Avšak t'ažšou cestou som sa naučila, že nie všetky básne sa rýmujú a niektoré príbehy nemajú jasný začiatok, stred a koniec. Život je o tom, že nikdy nevieš, čo presne sa stane, občas sa musíš zmeniť, zobrať prítomnú chvíľu a vyťažiť z nej to najlepšie, aj keď nevieš, čo bude nasledovať. Je to o tej sladkej nepredvídateľnosti.“

— Gilda Radner

Reklama

Podobné citáty

Johann Wolfgang von Goethe foto
Ernest Hemingway foto
Reklama
Oscar Wilde foto
Jára Cimrman foto

„Život je najlepšou školou života.“

— Jára Cimrman česká románová postava národného hrdinu

Citát „Nikdy som nedopustil, aby škola stála v ceste môjmu vzdelaniu.“
Mark Twain foto
Gilbert Keith Chesterton foto

„Byť v najslabšom tábore znamená byť v najlepšej škole.“

— Gilbert Keith Chesterton anglický románopisec tajomstvo a kresťanský obhajcu 1874 - 1936

Charles Farrar Browne foto
Reklama
Gesualdo Bufalino foto
François de La  Rochefoucauld foto
Pablo Picasso foto
Michail Sergejevič Gorbačov foto

„Život je náročnejší než akákoľvek škola.“

— Michail Sergejevič Gorbačov generálny tajomník Komunistickej strany Sovietskeho zväzu 1931

Reklama
Citát „Učíme sa pre život, nie pre školu.“
 Seneca foto

„Učíme sa pre život, nie pre školu.“

—  Seneca rímsky stoický filozof, štátnik a dramatik -4 - 65 pr. n. l.

Jan Amos Komenský foto

„Škola života nepozná prázdniny.“

— Jan Amos Komenský učiteľ, pedagóg, filozof a spisovateľ 1592 - 1670

Robert Kiyosaki foto
Albert Einstein foto
Ďalší