Susan Sontag citáty

Susan Sontag foto

2   0

Susan Sontag

Dátum narodenia: 16. január 1933
Dátum úmrtia: 28. december 2004
Ďalšie mená: Susan Sontagová

Susan Sontagová bola americká esejistka, kritička, filozofka, publicistka a prozaička. Jej knihy boli preložené do viac ako tridsať jazykov.

Narodila sa ako Susan Rosenblattová v newyorskej židovskej rodine Mildred a Jacka Rosenblatta. Otec obchodoval v Číne s kožuchmi a keď mala päť rokov, zomrel na tuberkulózu. Matka sa po jeho smrti vydala za Nathana Sontaga.

Od polovice šesťdesiatych rokov patrila medzi popredných amerických intelektuálov, rešpektovali ju jej priaznivci aj odporcovia, ovplyvňovala verejnú mienku. Písala štýlom, ktorý bol čitateľný, rozumeli mu nielen intelektuáli ale aj široká verejnosť.

Oblasť jej záujmov bol široký. Vo svojom literárnom diele sa zaoberala filozofiou, literatúrou, sociológiou, psychológiou, fotografiou, filmom, estetikou fašizmu, umením a gýčom, rakovinou a AIDS, vojnou, revolúciou či médiami.

Natočila niekoľko filmov a napísala scenáre k nim.„Problémy sveta sa v skutočnosti riešia len dvomi spôsobmi: ich vyhubením alebo zdvojnásobením.“

„Bez mlčania ako protipólu by sa celý systém jazyka veľmi rýchlo zrútil.“

Podobní autori