Susan Sontag citáty

Susan Sontag foto

2   0

Susan Sontag

Dátum narodenia: 16. január 1933
Dátum úmrtia: 28. december 2004
Ďalšie mená: Susan Sontagová

Susan Sontagová bola americká esejistka, kritička, filozofka, publicistka a prozaička. Jej knihy boli preložené do viac ako tridsať jazykov.

Narodila sa ako Susan Rosenblattová v newyorskej židovskej rodine Mildred a Jacka Rosenblatta. Otec obchodoval v Číne s kožuchmi a keď mala päť rokov, zomrel na tuberkulózu. Matka sa po jeho smrti vydala za Nathana Sontaga.

Od polovice šesťdesiatych rokov patrila medzi popredných amerických intelektuálov, rešpektovali ju jej priaznivci aj odporcovia, ovplyvňovala verejnú mienku. Písala štýlom, ktorý bol čitateľný, rozumeli mu nielen intelektuáli ale aj široká verejnosť.

Oblasť jej záujmov bol široký. Vo svojom literárnom diele sa zaoberala filozofiou, literatúrou, sociológiou, psychológiou, fotografiou, filmom, estetikou fašizmu, umením a gýčom, rakovinou a AIDS, vojnou, revolúciou či médiami.

Natočila niekoľko filmov a napísala scenáre k nim.


„Bez mlčania ako protipólu by sa celý systém jazyka veľmi rýchlo zrútil.“

„Problémy sveta sa v skutočnosti riešia len dvomi spôsobmi: ich vyhubením alebo zdvojnásobením.“


„I haven't been everywhere, but it's on my list.“

„My library is an archive of longings.“ As Consciousness is Harnessed to Flesh: Journals and Notebooks, 1964-1980

„Do stuff. be clenched, curious. Not waiting for inspiration's shove or society's kiss on your forehead. Pay attention. It's all about paying attention. attention is vitality. It connects you with others. It makes you eager. stay eager.“

„Attention is vitality. It connects you with others. It makes you eager. Stay eager.“

„To paraphrase several sages: Nobody can think and hit someone at the same time.“ Regarding the Pain of Others

„All photographs are memento mori. To take a photograph is to participate in another person’s (or thing’s) mortality, vulnerability, mutability. Precisely by slicing out this moment and freezing it, all photographs testify to time’s relentless melt.“


„To photograph people is to violate them, by seeing them as they never see themselves, by having knowledge of them that they can never have; it turns people into objects that can be symbolically possessed. Just as a camera is a sublimation of the gun, to photograph someone is a subliminal murder - a soft murder, appropriate to a sad, frightened time.“ On Photography

„Today everything exists to end in a photograph.“

„Interpretation is the revenge of the intellectual upon art.“

„Depression is melancholy minus its charms.“ Illness as Metaphor


„Sanity is a cozy lie.“

„The only interesting answers are those which destroy the questions.“

„Never worry about being obsessive. I like obsessive people. Obsessive people make great art“

„I discovered that I am tired of being a person. Not just tired of being the person I was, but any person at all“

Podobní autori