Herbert Louis Samuel citáty

Herbert Louis Samuel foto

3   9

Herbert Louis Samuel

Dátum narodenia: 6. november 1870
Dátum úmrtia: 2. február 1963
Ďalšie mená: Samuel

Herbert Louis Samuel bol britský politik.„Hlavné tajomstvo ako si zachovať veselosť je: nedovoľovať, aby nás maličkosti znepokojovali a zároveň vedieť si vážiť tých drobných radostí, ktoré nám osud poskytne.“

„Dávid vzal si do ruky svoju palicu, z potoka si vybral päť hladkých kameňov... A Filištínec hovoril Dávidovi: "Čo som pes, že ideš proti mne s palicou?" A preklínal Dávida svojimi bohmi... Ale Dávid odpovedal Filištíncovi: "Ty ideš proti mne s mečom, kopijou a oštepom, ja však idem proti tebe v mene Pána zástupov, Boha izraelských šíkov, ktorého si hanobil. (1. Sam 17,43-45)“

„Aby bol človek morálny, musí vzdorovať svojim okamžitým vnuknutiam.“

Podobní autori