Anthony Ashley Cooper, gróf Shaftesbury citáty

Anthony Ashley Cooper, gróf Shaftesbury fotka
0   0

Anthony Ashley Cooper, gróf Shaftesbury

Dátum narodenia: 26. február 1671
Dátum úmrtia: 4. február 1713

Anthony Ashley Cooper, gróf Shaftesbury bol anglický filozof zameriavajúci sa najmä na filozofiu morálky.

Mnoho prevzal od svojho učiteľa J. Locka ; predsa však je presvedčený, že Lockova kritika vrodených ideí nie je celkom správna. V mravnom živote musíme uznať prirodzený inštinkt, ktorý v nás vyvoláva priamo city majúce mravný význam. Vo svojom rozbore citov Shftesbury rozoznáva jednak city egoistické, jednak city, ktoré priamo vedú k chápaniu blaha druhých a celého ľudského rodu. V tejto súvislosti polemizuje s Hobbesom, ktorý tieto altruistické city redukoval na egoistické. Vedľa tychto citov Shaftesbury rozoznáva city reflexné, ktoré predpokladajú rozum a myslenie. Mravné city sú výrazom prirodzenosti, tzv. morálneho zmyslu . Najvyšším dobrom je harmónia, a to nielen všetkých citov a pudov egoistických a altruistických, ale aj etických a estetických. Táto harmónia tvorí najvyššiu blaženosť ľudskú, ktorá je cieľom všetkého snaženia človeka.

Morálka je podľa Shaftesburyho nezávislá od náboženstva.

Pod vplyvom G. Bruna Shaftesbury prenáša harmóniu na celý svet a vidí v ňom oživený celok tvorený vnútornou silou a vnútornou účelnosťou, ktoré doň vložil Boh. Tým sa značne odlíšil od názoru Descartovho a Newtonovho, ktorí videli vo svete len mechanizmus, a spolu s vitalizmom, ktorý vznikal vo vede, prispel k neskorším romantickým názorom na svet. Tento panteizmus ho vzdialil od cirkevného náboženstva, a tak zdieľa spolu s osvietenstvom názory o náboženskej slobode a tolerancii. Nedokáže pochopiť, prečo kacír a neverec, keď už predsa sú, a to najviac, potrestaní tým, že sú zavrhnutí Bohom, majú byť ešte trestaní. Poriadok a harmónia, pravda, vzbudzujú v Shaftesburym cit náboženský a takisto aj vnútorná harmónia mravná vnuká mu myšlienku Boha. Wikipedia

Citáty Anthony Ashley Cooper, gróf Shaftesbury

„Through certain humors or passions, and from temper merely, a man may be completely miserable, let his outward circumstances be ever so fortunate.“

—  Anthony Ashley-Cooper, 3rd Earl of Shaftesbury

As quoted in Day's Collacon : An Encyclopaedia of Prose Quotations: (1884), p. 930; Actual quote: "That thro certain Humours or Passions, and from Temper merely, a Man may be completely miserable ; let his outward Circumstances be ever so fortunate." An inquiry concerning virtue, or merit, p. 52.

Help us translate English quotes

Discover interesting quotes and translate them.

Start translating
Dnešné výročie
Nicolas Chamfort fotka
Nicolas Chamfort59
francúzsky spisovateľ 1741 - 1794
Thomas Jefferson fotka
Thomas Jefferson21
3. Prezident Spojených štátov amerických 1743 - 1826
Jean De La Fontaine fotka
Jean De La Fontaine24
francúzsky básnik, spisovateľ a fabulista 1621 - 1695
Alexander Roda Roda fotka
Alexander Roda Roda20
rakúsky spisovateľ 1872 - 1945
Ďalších 18 výročí