Citáty o škole

aneta12
3. júl 2017


Či už vzdelávacím procesom práve prechádzate, alebo ho máte viac či menej úspešne za sebou, prečítajte si vybrané citáty o škole a štúdiu.

 
„Keď som mal 5 rokov, mamička mi povedala, že kľúčom života je šťastie. Keď som prišiel do školy, učiteľka sa ma spýtala, čím chcem byť, keď vyrastiem. Povedal som "šťastný". Povedala mi, že som nerozumel otázke. Ja som povedal, že ona nerozumie životu.“

John Lennon 

 
„V reálnom svete sú najchytrejší ľudia tí, ktorí robia chyby a učia sa. V škole sú najchytrejší tí, ktorí chyby nerobia.“
Robert Kiyosaki

 
„Inovátori a kreatívni géniovia nikdy nebudú vychovaní na školách. Pretože sú to presne tí ľudia, ktorí odmietajú to, co ich na škole naučili.“
Ludwig von Mises

 
„V škole ťa naučia poznávať svet. Za školou zistíš, že je iný.“
Peter Gregor 

 
„Škola produkuje veľa ľudí, ktorí vedia čítať, ale nevedia rozlišovať, čo za prečítanie stojí a čo nie.“
Thomas Macaulay 

 
„Škola je reklamnou agentúrou, ktorá vás presviedča o tom, že potrebujete spoločnosť takú, aká je.“
Ivan Illich

 
„Od učenia ešte nikto nezomrel, ale načo riskovať.“
Albert Einstein 

 
„Dieťa vzdelávané iba školou je nevzdelané dieťa.“
George Santayana

 
„Jediným učiteľom hodným toho mena je ten, ktorý vzbudzuje ducha slobodného premýšľania a rozvíja cit osobnej zodpovednosti.“
Jan Amos Komenský

 
„Žiaci aj učitelia majú školu radi, nech hovoria čokoľvek, lebo sú tam prestávky.“
Eduard Bass

 
„Čo som zatiaľ videl, v škole... sú zameraní na vymazanie individuality.“
Franz Kafka

 
„Škola je miesto, kde sa často prácne učíme niečo, čo potom už nikdy v živote nebudeme potrebovať.“
Lech Przeczek

 
„Nenávidel som každý deň a ľutujem každého dňa, ktorý som strávil v škole.“
Woody Allen

 
„Zavše mám pocit, že o čo viac je vedy v školách, o to menej jej je v hlavách tých, čo školu opúšťajú.“
Jan Smrek
 
„Prvým krokom na ceste k šťastiu je učenie sa.“
Dalajláma

 
„Nikdy som nedopustil, aby škola stála v ceste môjmu vzdelaniu.“
Mark Twain 

 
„Vysoká škola: dvesto ľudí prečíta tú istú knihu. Zásadná chyba. Dvesto ľudí by mohlo prečítať dvesto kníh.“
John Cage

 
„Je možné naplniť myseľ miliónmi faktami a stále byť úplne nevzdelaný.“
Alec Bourne

 
„Učíme sa pre život, nie pre školu.“
Seneca 

 
„Z úvah učiteľa: profesori, ktorí prednášajú z knihy, by mali dovoliť študentom opisovať.“
Valeriu Butulescu

 
 „Zo školy by mal vychádzať mladý človek ako harmonická osobnosť, nie ako špecialista.“
Albert Einstein

 
 „Problémom škôl je, že vám najprv dajú odpoveď a potom otázku. O tom ale život nie je.“
Robert Kiyosaki

 
„Povinná školská dochádzka je najlepší spôsob, ako zotročiť spoločnosť.“
Lev Nikolajevič Tolstoj

 
 


Vám mohlo páčiť aj citáty