„Hľadám riešenia aj tohto problému, ktorého som zdedil.“

— Andrej Danko

Andrej Danko foto
Andrej Danko9
politik 1974

Podobné citáty