Hľadám riešenia aj tohto problému, ktorého som zdedil.

—  Andrej Danko
Podobné citáty