„Povedať, že vaša práca je vašou modlitbou alebo že váš život je modlitbou, nie je iba nezmyslené, ale úplne zavádzajúce. Je to nepochybne ideál, ale taký ideál nikdy nedosiahnete, ak nebudete denne venovať čas osobnej modlitbe.“

— Basil Hume

Basil Hume photo
Basil Hume2
katolícky kardinál 1923 - 1999
Reklama

Podobné citáty

Ján XXIII. photo
 Pythagoras photo
Reklama
Ján XXIII. photo
Giovanni Bosco photo

„Držme sa jednoduchých modlitieb, ale konajme ich vytrvalo.“

— Giovanni Bosco taliansky rímskokatolícky kňaz, pedagóg a spisovateľ 1815 - 1888

 Ján Pavol II. photo
Vincent de Paul photo
Aurelius Augustinus photo

„Modlitbou človek Bohu vyznáva, že ho potrebuje.“

— Aurelius Augustinus ranokresťanské teológ a filozof 354 - 430

Páter Pio photo

„Môzem nespat, môzem nejest, ale nemôzem byt bez modlitby.“

— Páter Pio taliansky svätec, kňaz, stigmatik a mystik 1887 - 1968

Reklama
 Ján Pavol II. photo
Dino Serge Pitigrilli photo
André Maurois photo
Anton Srholec photo
Reklama
Andrej Dermek photo
Sv. Vincent Pallotti photo
Páter Pio photo

„Môžem nespať, môžem nejesť, ale nemôžem byť bez modlitby.“

— Páter Pio taliansky svätec, kňaz, stigmatik a mystik 1887 - 1968

 Ján Pavol II. photo
Ďalšie