„Nikam, kam stojí za to ísť, nejestvujú skratky.“

Beverly Sills fotka
Beverly Sills2
operná sopranistka 1929 - 2007
Reklama

Podobné citáty

Vlado Javorský fotka
Reklama
David Grossman fotka
Stephen King fotka
Mary Ward fotka
Citát „Mladosť sa veľmi mýli, ale je natoľko nestála a premenlivá, že sa vlastne nemôže mýliť dlho.“
Paul Valéry fotka
Reklama
Johann Gottfried Seume fotka
Henry Rollins fotka

„Je smutné, keď sa niekto, koho poznáte, stane niekým, koho poznáte.“

— Henry Rollins 1961

Original: It's sad when someone you know becomes someone you knew.
Napoleon Hill fotka

„Nie je podivné, že sa najviac bojíme toho, čo sa nikdy nestane?“

— Napoleon Hill americký autor 1883 - 1970

Original: Is it not strange that we fear most that which never happens?
Robert Lee Frost fotka

„Koľko vecí sa vám musí stať predtým, než sa vám niečo stane?“

— Robert Lee Frost americký básnik 1874 - 1963

Original: How many things have to happen to you before something occurs to you?
Reklama
Vladislav Vančura fotka
Dale Carnegie fotka

„Bez ohľadu na to, čo sa stane, vždy buďte sami sebou.“

— Dale Carnegie americký spisovateľ a prednášajúci 1888 - 1955

Original: No matter what happens, always be yourself.
Robert Baden-Powell fotka

„Najviac stojí za to, keď sa snažíme dať šťastie do života druhých.“

— Robert Baden-Powell 1857 - 1941

Original: The most worth-while thing is to try to put happiness into the lives of others.
Ďalšie