„Pravda je jediná bezpečná pôda, na ktorej možno stavať.“

Potvrdené výroky
Zdroj: EXLEY, HELEN: Večné hodnoty. Bratislava: Slovart, 2005. ISBN 80-8085-025-9

Originál

Truth is the only safe ground to stand on.

Prevzaté z Wikiquote. Posledná aktualizácia 21. máj 2020. Histórie
Elizabeth Cady Stanton fotka
Elizabeth Cady Stanton1
sufražetka a aktivistka za práva žien 1815 - 1902

Podobné citáty

Voltaire fotka
Lucie delarue Mardrus fotka
Voltaire fotka
George Orwell fotka
George Bernard Shaw fotka
Jonathan Swift fotka
Thomas Mann fotka

„Omyl je o to nebezpečnejší, o čo viac pravdy obsahuje.“

—  Thomas Mann nemecký spisovateľ a laureát Nobelovej ceny 1875 - 1955

Elbert Hubbard fotka
Henri Fréderic Amiel fotka
Friedrich Nietzsche fotka

„Presvedčenia sú nebezpečnejší nepriatelia pravdy ako klamstvá.“

—  Friedrich Nietzsche nemecký filozof, básnik, skladateľ, kultúrny kritik, a klasický filológ 1844 - 1900

Jean Jacques Rousseau fotka

„Lež je dvojča, ktorá zastupuje pravdu v nebezpečných situáciách.“

—  Wieslaw Brudzinski 1920 - 1996

Varianta: Lož: dvojník, ktorá zastupuje pravdu v nebezpečných situáciách.

Friedrich Schiller fotka

„Omyl je vždy nebezpečný, ak sa k nemu pridá trochu pravdy.“

—  Friedrich Schiller nemecký básnik, filozof, historik a dramatik 1759 - 1805

Prisudzované výroky

Ivan Sergejevič Turgeněv fotka
Emile Zola fotka
Baltasar Gracián fotka
Gotthold Ephraim Lessing fotka

„Pravdu nič neodolá, pravda je jediná večná víťazka.“

—  Gotthold Ephraim Lessing spisovateľ, filozof, publicista a výtvarný kritik 1729 - 1781

Jack Kerouac fotka

„Jediná pravda je hudba.“

—  Jack Kerouac americký spisovateľ 1922 - 1969

Antonio Gala Velasco fotka

Súvisiace témy