„Najosamelejším človekom je ten, čo stratil lásku.“

— Ernest Hemingway

Ernest Hemingway foto
Ernest Hemingway43
americký autor a novinár 1899 - 1961

Podobné citáty