„Kto hreší, na sebe hreší; kto ubližuje, sebe ubližuje, lebo sám seba robí zlým.“

Prisudzované výroky
Zdroj: [LENČOVÁ, Žofia.: Perly antiky. Ostrava: Knižní expres, 1997 ISBN 80-902272-7-9]

Témy
zlom
Marcus Aurelius fotka
Marcus Aurelius90
vládca starovekého Ríma 121 - 180

Podobné citáty

Páter Pio fotka
Titus Maccius Plautus fotka

„Kto iného viní z niečoho zlého, nech sa sám pozrie na seba.“

—  Titus Maccius Plautus rímsky autor komédií -254 - -184 pred n. l.

Podobné: Kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí do nej kameň (Ježiš Kristus)
Prisudzované výroky
Zdroj: [LENČOVÁ, Žofia.: Perly antiky. Ostrava: Knižní expres, 1997 ISBN 80-902272-7-9]

William Shakespeare fotka

„Nič nie je samo o sebe ani dobré ani zlé. Záleží na tom, čo si o tom myslíme.“

—  William Shakespeare anglický dramatik a básnik 1564 - 1616

Prisudzované výroky
Zdroj: [KOTRMANOVÁ, Milada.: Perly ducha. Ostrava: Knižní expres, 1996 ISBN 80-902272-1-X]

Aurelius Augustinus fotka
André Maurois fotka
Milan Kundera fotka
Konfucius fotka

„Keď vidíš dobrého človeka, snaž sa ho napodobniť; ak vidíš zlého človeka, všímaj si sám seba.“

—  Konfucius čínsky učiteľ, editor, politik a filozof -551 - -479 pred n. l.

Prisudzované výroky
Varianta: Keď uvidíš dobrého človeka, snaž sa ho napodobniť. Keď uvidíš zlého človeka, všimni si sám seba.

George Washington fotka

„Je lepšie byť sám ako v zlej spoločnosti.“

—  George Washington 1. Prezident Spojených štátov amerických 1732 - 1799

Epikúros ze Samu fotka
Ernest Bloch fotka
Charles de Gaulle fotka

„Proti zlému osudu vodca vždy zostáva sám.“

—  Charles de Gaulle 18. prezident Francúzskej republiky 1890 - 1970

Anthony Burgess fotka

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“