„Na svete sú tri druhy správ. Pravdivé, pravdepodobné, a nepravdivé. Pravdivé sú výsledky športových zápasov, pravdepodobné sú predpovede počasia a nepravdivé všetky ostatné.“

— Mark Twain

Mark Twain foto
Mark Twain145
americký autor a humorista

Podobné citáty