„Maličkosťami sa dosahuje dokonalosť, ale dokonalosť nie je maličkosť.“

Prisudzované výroky

Prevzaté z Wikiquote. Posledná aktualizácia 3. jún 2021. História
Michelangelo Buonarroti fotka
Michelangelo Buonarroti21
taliansky sochár, maliar, architekt a básnik 1475 - 1564

Podobné citáty

Michelangelo Buonarroti fotka
Colin Powell fotka
Antoine de Saint-Exupéry fotka
Walter Benjamin fotka
Josemaría Escrivá de Balaguer fotka

„Pomýlil si si cestu, ak pohŕdaš maličkosťami.“

—  Josemaría Escrivá de Balaguer španielsky teológ 1902 - 1975

Potvrdené výroky
Zdroj: Pútnik svätovojtešský. Trnava: SSV, 1996, s. 178, 128, 75.

Jean Jacques Rousseau fotka
Aurelius Augustinus fotka

„Byť verným v maličkostiach je niečo veľké.“

—  Aurelius Augustinus ranokresťanské teológ a filozof 354 - 430

François de La  Rochefoucauld fotka

„Maličkosti zraňujú len malých ľudí.“

—  François de La Rochefoucauld francúzsky autor memoárov 1613 - 1680

Prisudzované výroky

Albert Camus fotka
Wendell Phillips fotka
Giovanni Battista Basile fotka
Mary Ward fotka

„Kto chce veľa nadobudnúť, musí dbať na všetky maličkosti.“

—  Mary Ward anglická svätica 1585 - 1645

25.7
Myšlienky Márie Wardovej

Ralph Waldo Emerson fotka
Johann Wolfgang von Goethe fotka

„Dokonalosť je norma nebies. Iba túžba po dokonalosti je ľudskou normou.“

—  Johann Wolfgang von Goethe nemecký spisovateľ, výtvarník a politik 1749 - 1832

Prisudzované výroky

Anatole France fotka

„Maličkosti zaberajú v živote veľké miesto.“

—  Anatole France portrét od Théophila Steinlena 1844 - 1924

Edward Everett Hale fotka
Baruch Spinoza fotka
Titus Lucretius Carus fotka

Súvisiace témy