„Definovať znamená obmedzovať.“

To define is to limit. (en)
Obraz Doriana Graya, 17. kapitola (1891)
Potvrdené výroky

Originál

To define is to limit.

Zdroj: The Picture of Dorian Gray

Oscar Wilde fotka
Oscar Wilde318
írsky spisovateľ a básnik 1854 - 1900

Podobné citáty

Gilbert Keith Chesterton fotka

„Despotizmus možno skoro definovať ako ustatú demokraciu.“

—  Gilbert Keith Chesterton anglický románopisec tajomstvo a kresťanský obhajcu 1874 - 1936

Ambrose Bierce fotka

„Umenie - toto slovo sa nedá definovať.“

—  Ambrose Bierce americký editorialista, novinár, novelista, fabulista a satirik 1842 - 1914

Friedrich Nietzsche fotka

„Človeka možno definovať schopnosťou sľubovať.“

—  Friedrich Nietzsche nemecký filozof, básnik, skladateľ, kultúrny kritik, a klasický filológ 1844 - 1900

Hans Urs Von Balthasar fotka
Démokritos fotka
Robert Lee Frost fotka
Jean Jacques Rousseau fotka
Jiří Císler fotka
Joseph Fouché fotka
Anatole France fotka
Marcus Aurelius fotka
Simone de Beauvoir fotka

„Žena sa nerodí ženou: stáva sa ňou. Žiadny biologický, psychický, ekonomický osud nedefinuje podobu, v ktorej sa objaví žena v spoločnosti.“

—  Simone de Beauvoir francúzska spisovateľka, intelektuálka, existencialistická filozofka, politická aktivistka, feministka a sociálna teore… 1908 - 1986

Jean Genet fotka
Angelo d'Arrigo fotka

„Keď každý deň posunieme naše hranice, krok po kroku, prekonáme strach, ktorý nám v tom bráni alebo obmedzuje, zmocniť sa svojho vlastného života.“

—  Angelo d'Arrigo taliansky pilot 1961 - 2006

Úvod jeho web stránky
En.: Pushing our limits a little further back each day, step by step, we conquer the fears which stop or limit us from taking possession of our own existence.
Potvrdené výroky

Ezra Pound fotka
Marcus Tullius Cicero fotka
Pierre Teilhard De Chardin fotka
John Galsworthy fotka
Mooji fotka

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“