„Definovať znamená obmedzovať.“

—  Oscar Wilde, Potvrdené výroky, To define is to limit. (en) Obraz Doriana Graya, 17. kapitola (1891)
Pôvodné znenie

To define is to limit.

Oscar Wilde fotka
Oscar Wilde314
írsky spisovateľ a básnik 1854 - 1900
Reklama

Podobné citáty

Ambrose Bierce fotka

„Umenie - toto slovo sa nedá definovať.“

—  Ambrose Bierce americký editorialista, novinár, novelista, fabulista a satirik 1842 - 1913

Hans Urs Von Balthasar fotka
Reklama
 Démokritos fotka
Friedrich Nietzsche fotka

„Človeka možno definovať schopnosťou sľubovať.“

—  Friedrich Nietzsche nemecký filozof, básnik, skladateľ, kultúrny kritik, a klasický filológ 1844 - 1900

Jean Jacques Rousseau fotka
Simone de Beauvoir fotka

„Žena sa nerodí ženou: stáva sa ňou. Žiadny biologický, psychický, ekonomický osud nedefinuje podobu, v ktorej sa objaví žena v spoločnosti.“

—  Simone de Beauvoir francúzska spisovateľka, intelektuálka, existencialistická filozofka, politická aktivistka, feministka a sociálna teore… 1908 - 1986

Robert Lee Frost fotka
Jiří Císler fotka
Joseph Fouché fotka
Anatole France fotka
Marcus Aurelius fotka
Jean Genet fotka
Angelo d'Arrigo fotka

„Keď každý deň posunieme naše hranice, krok po kroku, prekonáme strach, ktorý nám v tom bráni alebo obmedzuje, zmocniť sa svojho vlastného života.“

—  Angelo d'Arrigo taliansky pilot 1961 - 2006
Potvrdené výroky, Úvod jeho web stránky En.: Pushing our limits a little further back each day, step by step, we conquer the fears which stop or limit us from taking possession of our own existence.

Ezra Pound fotka
Marcus Tullius Cicero fotka
Pierre Teilhard De Chardin fotka

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“