„Mladosť sa veľmi mýli, ale je natoľko nestála a premenlivá, že sa vlastne nemôže mýliť dlho.“

— Paul Valéry

Témy
stoja, stoj
Paul Valéry foto
Paul Valéry24
francúzsky básnik, esejista a filozof

Podobné citáty