Mladosť sa veľmi mýli, ale je natoľko nestála a premenlivá, že sa vlastne nemôže mýliť dlho.

—  Paul Valéry
stoja stoj

Podobné citáty