Skutočnú radosť neprináša ani pohodlie, ani bohatstvo, ani pochlebovanie ľudí, ale zmysluplná činnosť.

—  Wilfred Grenfell
bohatstvo ľudia pohodlie radosť činnosť

Podobné citáty