Skutočnú radosť neprináša ani pohodlie, ani bohatstvo, ani pochlebovanie ľudí, ale zmysluplná činnosť.

—  Wilfred Grenfell

Podobné citáty