„Skutočnú radosť neprináša ani pohodlie, ani bohatstvo, ani pochlebovanie ľudí, ale zmysluplná činnosť.“

— Wilfred Grenfell

Wilfred Grenfell foto
Wilfred Grenfell1
lekársky misionár na Newfoundlande

Podobné citáty