Keď som mal 5 rokov, mamička mi povedala, že kľúčom života je šťastie. Keď som prišiel do školy, učiteľka sa ma spýtala, čím chcem byť, keď vyrastiem. Povedal som "šťastný". Povedala mi, že som nerozumel otázke. Ja som povedal, že ona nerozumie životu.

—  John Lennon
kľúč otázka rok učiteľka život múdrosť škola a učenie šťastie vzdelanie mama

Podobné citáty