„Kto chce pokaziť životnú dráhu svojich detí, nech im odstráni z cesty všetky prekážky.“

—  Oesch

Reklama

Podobné citáty

Citát „Ak nájdeš v živote cestu bez prekážok, určite nevedie nikam.“
Maxim Gorkij foto
Henri Bergson foto
Reklama
Thomas Carlyle foto
 Archimedes foto

„Dajte mi pevný bod a vychýlim zemeguľu z jej dráhy.“

—  Archimedes grécky matematik, fyzik, inžinier, vynálezca a astronóm -287 - -212 pr. n. l.

Chiara Lubich foto
Antoine de Saint-Exupéry foto
François de La  Rochefoucauld foto
Mahátma Gándhí foto

„Jestvuje prekážka, ktorú by neprekonala láska?“

— Mahátma Gándhí vodca indického nacionalizmu počas britskej nadvlády nad Indiou 1869 - 1948

Reklama
 Matka Tereza foto
Ignác z Loyoly foto
Arthur Schopenhauer foto
Antoine de Saint-Exupéry foto
Reklama
Napoleon Bonaparte foto

„Láska je zdroj, ktorý prekážkami rastie.“

— Napoleon Bonaparte francúzsky panovník, vojenský a politický vodca 1769 - 1821

Albert Einstein foto
Josef Václav Frič foto
Antoine de Saint-Exupéry foto
Ďalší