„Kto chce pokaziť životnú dráhu svojich detí, nech im odstráni z cesty všetky prekážky.“

—  Oesch

Podobné citáty

Thomas Carlyle foto
 Archimedes foto

„Dajte mi pevný bod a vychýlim zemeguľu z jej dráhy. Da ubi consistam, et terram caelumque movebo.“

—  Archimedes grécky matematik, fyzik, inžinier, vynálezca a astronóm -287 - -212 pr. n. l.
lat.

Mahátma Gándhí foto

„Jestvuje prekážka, ktorú by neprekonala láska?“

— Mahátma Gándhí vodca indického nacionalizmu počas britskej nadvlády nad Indiou 1869 - 1948

Antoine de Saint-Exupéry foto
Chiara Lubich foto
Arthur Schopenhauer foto
Antoine de Saint-Exupéry foto
Ignác z Loyoly foto
Napoleon Bonaparte foto

„Láska je zdroj, ktorý prekážkami rastie.“

— Napoleon Bonaparte francúzsky panovník, vojenský a politický vodca 1769 - 1821

Josef Václav Frič foto
Ludwig Van Beethoven foto
Antoine de Saint-Exupéry foto
Jozef Miloslav Hurban foto
Ďalší