„Fantázia je nevyčerpateľným stvoriteľom nových svetov.“

— Paul Éluard

Paul Éluard photo
Paul Éluard15
francúzsky básnik 1895 - 1952
Reklama

Podobné citáty

Marcel Proust photo
Erich Kästner photo
Reklama
Sigmund Freud photo
Albert Einstein photo

„Je otázka, čo je významnejšie: znalosť faktov, či fantázia.“

— Albert Einstein nemecko-americký fyzik a zakladateľ teórie relativity 1879 - 1955

Citát „Fantázia je dôležitejšia než vedenie.“
Albert Einstein photo

„Fantázia je dôležitejšia než vedenie.“

— Albert Einstein nemecko-americký fyzik a zakladateľ teórie relativity 1879 - 1955

Audrey Hepburn photo
Karel Čapek photo
Karl Marx photo
Reklama
Oscar Wilde photo
Oscar Wilde photo
Gottlieb Duttweiler photo
Reklama
Samuel Taylor Coleridge photo
Citát „Krásna žena poskytuje úžitok len milencom a maliarom bez fantázie.“
Pablo Picasso photo
Jane Austen photo
William Shakespeare photo
Ďalšie