„Kde je láska, tam niet starostí. A ak predsa sú, prijímajú sa s láskou.“

Aurelius Augustinus fotka
Aurelius Augustinus157
ranokresťanské teológ a filozof 354 - 430
Reklama

Podobné citáty

Ignác z Loyoly fotka
Ivan Alexandrovič Gončarov fotka
Reklama
Erich Fromm fotka

„Láska je predovšetkým dávať, nie prijímať.“

—  Erich Fromm nemecký sociálny psychológ a psychoanalytik 1900 - 1980

David Paradine Frost fotka

„Láska znamená mať väčšiu starosť o druhého ako sám o seba.“

—  David Paradine Frost anglický novinár, komik, spisovateľ, mediálna osobnosť a hosť televíznych show 1939 - 2013

Pearl S.  Buck fotka
Stephen Chbosky fotka
Oscar Wilde fotka
Marie von Ebner-Eschenbach fotka
Reklama
François de La  Rochefoucauld fotka
Ján z Kríža fotka

„Tam, kde nie je láska, dajte lásku a zožnete lásku.“

—  Ján z Kríža španielsky mystik a rímskokatolícky svätec 1542 - 1591

Thomas Stearns Eliot fotka
Reklama
August Bebel fotka
Citát „Kde niet vína - niet lásky.“
 Euripidés fotka

„Kde niet vína - niet lásky.“

—  Euripidés staroveký aténsky dramatik -480 - -406 pred n. l.

János Arany fotka

„Vo sne a v láske niet nemožné.“

—  János Arany maďarský spisovateľ 1817 - 1882