Váš čas je obmedzený, tak ho nemíňajte na život niekoho iného.

—  Steve Jobs





Podobné citáty