Iba deti, blázni a veľmi starí ľudia si môžu dovoliť hovoriť vždy pravdu.

—  Sigmund Freud




Podobné citáty