„Iba deti, blázni a veľmi starí ľudia si môžu dovoliť hovoriť vždy pravdu.“

— Sigmund Freud

Sigmund Freud foto
Sigmund Freud59
rakúsky neurológ známy ako zakladateľa psychoanalýzy 1856 - 1939

Podobné citáty

Ďalší