„Od odporu k láske je cesta krkolomnejšia než od lásky k odporu.“

Prisudzované výroky

Prevzaté z Wikiquote. Posledná aktualizácia 21. máj 2020. Histórie
Robert Desnos fotka
Robert Desnos7
francúzsky spisovateľ 1900 - 1945

Podobné citáty

Lucie delarue Mardrus fotka

„Veľkosť lásky sa meria tým, ako dlho je kladený odpor.“

—  Lucie delarue Mardrus 1874 - 1945

Prisudzované výroky

Roger-comte De Bussy-Rabutin fotka
Friedrich Nietzsche fotka

„Čo je to šťastie? Pocit toho, že je prekonávaný odpor.“

—  Friedrich Nietzsche nemecký filozof, básnik, skladateľ, kultúrny kritik, a klasický filológ 1844 - 1900

Konstantin Nikolajevič Baťuškov fotka
Arnold Schwarzenegger fotka
Jean de La Bruyere fotka

„Od nenávisti je menší krok k priateľstvu ako od odporu.“

—  Jean de La Bruyere francúzsky spisovateľ a filozof 1645 - 1696

Prisudzované výroky
Zdroj: [15]

Gotthold Ephraim Lessing fotka
Pema Chödron fotka
Sun Tzu fotka

„Najvyššia dokonalosť spočíva v prelomení odporu nepriateľa bez boja.“

—  Sun Tzu -543 - -495 pred n. l.

Prisudzované výroky

Svatý Tomáš Akvinský fotka
Fridrich II. Veliký fotka
Ambrose Bierce fotka

„Dezercia: Odpor k boju, ktorý sa prejavuje útekom od vojska a od manželky.“

—  Ambrose Bierce americký editorialista, novinár, novelista, fabulista a satirik 1842 - 1914

François de La  Rochefoucauld fotka
Françoise Sagan fotka
Ignác z Loyoly fotka

„Ten, kto plní príkazy nadriadených nerád a s odporom, patrí medzi biednych otrokov.“

—  Ignác z Loyoly katolícky svätec, zakladateľ Spoločnosti Ježišovej 1491 - 1556

Prisudzované výroky

Arthur Schopenhauer fotka

„Maximá sú pri jednaniach potrebné, aby sme mohli klásť odpor slabosti okamžiku.“

—  Arthur Schopenhauer nemecký filozof 1788 - 1860

Prisudzované výroky

Súvisiace témy