Je zúfalé nemať rozčítanú krásnu knihu, nemať v zásobe nič, čo by sme mohli otvoriť bez sklamania.

—  Lucie delarue Mardrus
Podobné citáty