„Je zúfalé nemať rozčítanú krásnu knihu, nemať v zásobe nič, čo by sme mohli otvoriť bez sklamania.“

— Lucie delarue Mardrus

Podobné citáty