Neprichádzam sa klaňať, prichádzam víťaziť...

—  Bob Marley
Podobné citáty